Coaching – wsparcie rozwoju osobistego

 
Gabinet coachingu i rozwoju osobistego jest miejscem, w którym uzyskasz profesjonalne wsparcie konsultacyjne i psychoedukację ( asertywność, komunikacja interpersonalna, samoocena, rozwój osobisty).
 
Coaching rozwoju osobistego to krótkoterminowy proces  6- 12 sesji.
 
Czego możesz się spodziewać…
 
Bazując na swoim potencjale i zasobach, w zgodzie z swoimi wartościami i potrzebami, wyznaczysz cel/ kierunek i drogę do niego. Wypatrując przeszkód, poszerzając perspektywę, poznając swoje wzory funkcjonowania, przekonania, postawy, staniesz się bardziej świadomy siebie i swojego celu i drogi. Uporządkujesz rzeczywistość wokół siebie, nauczysz się nowych umiejętności, doświadczysz poczucia sprawstwa a wszystko w empatycznym, akceptującym, otwartym i kompetentnym towarzystwie coacha.
 
Coaching jako wsparcie rozwoju osobistego towarzyszy nowym etapom w życiu, nowym rolom, nowym otwarciom, domykaniu trudnych spraw.
 
Zapraszam na konsultację, gdy ….
 
– Czujesz, że czas na kolejny krok…
 
– Poszukujesz dalszego kierunku, celu w życiu…
 
– Chcesz coś zmienić….
 
– Masz cel / kierunek i chcesz wyruszyć…
 
– Chcesz poprawy jakości życia…
 
” Kierując swój wzrok ku przyszłości, stawiając sobie cele oparte o wartości, zyskujemy kontrolę nad własnym życiem. Przysłuchując się sobie w ciepłej obecności stajemy się bardziej świadomi naszych zasobów tych wewn. i zewn.  Czując lepiej i więcej zaczynamy kierować się wskazówkami od naszych emocji, które pilnują spełniania naszych potrzeb i możemy uważniej nawigować w wybranym kierunku. Akceptując to co jest pozwalamy sobie rozwijać żagle a z pozycji obserwatora zauważamy, co nam przeszkadza w ogóle wyruszyć”
 
Elżbieta Rogalewicz