Mapa rozwoju LMF® 

Obecnie brakuje społecznie dostępnych wzorców drogi ku dojrzałości i mądrości, dzięki którym dorośli mogliby odnaleźć siebie i ukierunkować działania rozwojowe.Mapa LMF to właśnie taki wzór rozwoju w kierunku większej odpowiedzialności, większej świadomości otaczającej nas rzeczywistości, większego samo- spełnienia.

Leadership Maturity Framework ( LMF) to mapa rozwoju osobistego, drogi ku większej dojrzałości, mądrości,  przez kolejne etapy postrzegania i nadawania znaczeń, logiki działania, stworzona przez Susan Cook – Greuter, badaczkę i naukowca na Uniwersytecie Harvard.

Mapa LMF przedstawia 9 poziomów ego – rozwoju w dwóch istotnych etapach: konwencjonalnym i postkonwencjonalnym. Opis zaczynam od poziomu 2/3, bo wcześniejsze poziomy rzadko występują, zwłaszcza w zawodowym kontekście.

Poziom 2/3: Self-centric (Oportunista ( chwytacz okazji), Ochraniacz siebie); 4,3 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na : Własnych natychmiastowych potrzebach, możliwościach, okazjach oraz na ochronie siebie

Styl menedżerski: Krótkookresowy horyzont; skoncentrowany na konkretach i osobistej korzyści; może manipulować, oszukiwać i zmuszać innych, żeby nimi zarządzać; brak zaufania do innych, słaba samokontrola, wrogi humor, wina zrzucana na innych, Mentalność „ja wygram to przegrasz”, postrzega szczęście jak istotne, stereotypowe myślenie, postrzega zasady jak utratę wolności, karze zgodnie z zasadą oko za oko, feedback odbierany jest jako atak.

Poziom 3: Group-centric (Dyplomata, Konformista); 11, 3 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na: Społecznie akceptowanym zachowaniu, uznaniu, przynależności

Styl menedżerski: Zwraca uwagę na protokół; unika wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów; pracuje zgodnie ze standardami grupy; myśli prostymi terminami i mówi ogólnikami i banałami; szuka przynależności, statusu; dostosowuje się do norm społecznych, by należeć i zdobyć uznanie; unika negatywnego wrażenia; czuje wstyd, kiedy zasady są naruszane; zachowanie twarzy istotne dla poczucia własnego sensu; dba o dobro społeczne własnej grupy; mentalności My vs Oni; feedback słyszany jako osobista dezaprobata.

Poziom 3/4: Skill-centric (Expert); 36, 6 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na: Ekspertyzie, procedurze + wydajność

Styl menedżerski: zanurzony w logice własnego ” rzemiosła”, uważając go za jedyny prawidłowy sposób myślenia; silny system wierzeń; dogmatyczny; konformistyczne standardy moralne; reaktywny sposób rozwiązywania problemów; perfekcjonizm; z potrzebą wyróżnienia się, żeby się liczyć; krytyczny i rywalizujący z innymi; konsekwentny wysiłek w celu ulepszenia procedur, technik i wydajności; szeregowe rozwiązywania problemów; bez umiejętności ustalania priorytetów wśród konkurencyjnych żądań; feedback odbierany jako krytyka; ceni wydajność, wysokie standardy, decyzje oparte o ” niepodważalne ” fakty; może utknąć w szczegółach.

Poziom 4: Self-determining (Achiever); 29,7 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na: dostarczaniu wyników, osiąganiu celów, sukcesów, skuteczność

Styl menedżerski: dążenie do wyników i skuteczności, bardziej niż na wydajności; cele długoterminowe; orientacja na przyszłość;odpowiedzialny za siebie jako agent, inicjator a nie pionek systemu;  systematyczna ( naukowa) wiedza;szukanie proaktywnych sposobów rozwiązywania problemów , może być niekonwencjonalny; zaczyna doceniać złożoność i wielość perspektyw, jednak trzyma je w separacji; ślepy na subiektywność ukrytą pod obiektywnością; szuka konsensusu; zgadzam się nie zgadzać; wzajemność i równość w związkach; poczucie winy, gdy nie spełnia własnych standardów, celów; samokrytyczny; feedback behawioralny akceptowany. 

Poziom 4/5: Self- Questioning ( Individualist, Pluralist); 11,3 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na: sobie w relacjach, interakcją z systemem

Styl menedżerski: zainteresowany różnicą między rzeczywistością a tym jak ją odbiera; lepsze zrozumienie złożoności, połączeń systemowych i niezamierzonych efektów działań; zaczyna kwestionować własne założenia (nowe skupienie się na sobie) i innych; zdaje sobie sprawę z subiektywizmu przekonań; mówi raczej o interpretacjach niż prawdzie; może odgrywać różne role w różnych kontekstach; może szukać zmian w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych; ma umiejętność dostosowania zachowania do kontekstu; systematyczne rozwiązywanie problemów; zaczyna szukać i doceniać feedback.

Poziom 5: Selfactualizing (Strategist, Integral) ;4, 9 % badanych w teście MAP

Skoncentrowany na: łączy teorię i zasady z praktyką, dynamiczne systemowe interakcje

Styl menedżerski: rozpoznaje wyższe zasady, społeczną konstrukcję rzeczywistości, złożoność i wzajemne relacje; zainteresowany współdziałaniem ról, teorii, kontekstu, osądów a nie tylko reguł i zwyczajów; szuka problemów a nie tylko twórczego sposobu na rozwiązywanie problemów; skoncentrowany na procesie i celach; świadomy paradoksu i sprzeczności w systemie i w sobie; głęboka wdzięczność dla innych, tolerancja dla odmienności; przyjazny humor; wrażliwość na wyjątkowe nisze rynkowe, momenty historyczny, większe ruchy społeczne; tworzyć gry „o sumie dodatniej”; świadomy własnej mocy (i być może kuszony przez nią); szuka informacji zwrotnej od innych i środowiska, jako istotny element przyczyniający się do rozwoju i budowania sensu.

Leadership-Maturity-Framework-by-VeDA-1