Integralna mapa rozwoju LMF® 

Psychoterapia i rozwój potrzebują integralnej mapy wskazującej kierunek pracy. Ja wybrałam integralną mapę ego rozwoju. Od nieświadomej jedności człowiek przez kolejne etapy separacji, niezależności rozwija się w kierunku wewnętrznej mądrości i współzależności. 

Integralna Mapa Rozwoju LMF – VEDA

Integralna mapa rozwoju LMF to mapa rozwoju osobistego, drogi ku większej dojrzałości, mądrości,  przez kolejne etapy postrzegania i nadawania znaczeń, logiki działania, stworzona przez Susan Cook – Greuter, badaczkę i naukowca na Uniwersytecie Harvard.