Narzędzie rozwojowe MAP® 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się :

Jaka logika działania dominuje dziś w Twoim profilu? Jaki jest kolejny wyłaniający się etap twojego rozwoju ( growing edge) i jakie stwarza Ci możliwości? Co jeszcze na dziś potrzebujesz zgłębić z etapu, na którym już jesteś, aby pójść dalej?

Zapraszam do wykonania testu MAP®

Profil dojrzałości ( MAP® ) to instrument psychometryczny,  który określa etap rozwoju. Rygorystycznie testowany od 1966, profil MAP® dziś jest uznany za najbardziej wiarygodną miarę rozwoju dorosłych. Raport MAP ®, oparty o unikalny system oceny , jest indywidualnie dostosowany do każdego klienta, zapewnia spersonalizowane podsumowanie rozwoju.

PastedGraphic-2

Dwa narzędzia:  mapa rozwoju wertykalnego z  sekwencją uzupełniających się 9 etapów  ego – rozwoju ( LMF) oraz instrument, profil dojrzałości ( MAP) pozwalają na integrujący, transformujący rozwój jednostek, zespołów i organizacji.

Badania psychologiczne, jaki i głęboka analiza i synteza w obszarze rozwoju dorosłych/ liderów dowiodły, że rozwój wertykalny to krytyczny aspekt tego jak ludzie się uczą, rozwijają i dojrzewają. To odkrycie ma poważne implikacje dla osobistego i profesjonalnego rozwoju.

Według Susuan Cook Greuter z Uniwersytetu Harvard rozwój dorosłych zawiera w sobie dwa rodzaje rozwoju: horyzontalny i wertykalny.

Tradycyjnie uczenie się, szkolenia i rozwój ma na celu przekazać ludziom więcej informacji ( in -formowanie) i know-how poprzez:

  • dodawanie nowych umiejętności, kompetencji do istniejącego zestawu
  • transferowanie obecnej wiedzy do nowych obszarów zastosowania.

Nowe informacje mogą być wówczas używane do rozwiązywania większej ilości, podobnych pod względem poziomu kompleksowości, problemów. Zatem ludzie rozwijają się w ramach aktualnej” ramy”  umysłu. Ludzie stają się bardziej biegli, efektywni i zasobni w używaniu całego potencjału płynącego z pozyskanych informacji i optymalnie z nich korzystają. To jest opis rozwój horyzontalnego.

Przykłady rozwoju horyzontalnego:

  • szkoła włączając w to również programy MBA
  • kursy akademickie przyznające tytuły
  • szkolenia zawierające elementy profesjonalnej edukacji
  • edukacja na własną rękę, edukacja przez całe życie, warsztaty
  • wszelkie szkolenia przyznające tytuły

Rozwój wertykalny jest rzadszy od horyzontalnego. Rozwój wertykalny transformuje  ( trans – formowanie) sposób w jaki postrzegamy świat i odpowiadamy na wyzwania. Jednym z głównych korzyści z rozwoju wertykalnego jest to, że daje wgląd jak obecnie nadajemy znaczenie i zwiększa zdolność widzenia szerszego obrazka.

Mapa LMF  ( poniżej zdjęcie) reprezentuje  9 etapów nadawania znaczenia, ego rozwoju, powszechnie występujących w kontekście zawodowym. Prezentowane etapy dają nam wiedzę, jak ludzie przekładają swoje myśli, uczucia i percepcję w logikę działania. Każdy etap opisuje inny sposób widzenia świata i sposób nawigowania życiem. Mapa LMF Susan Cook Greuter opisuje, jak dorośli  kontynuują rozwój umysłów i serc w kierunku coraz większej dojrzałości i mądrości.

1-poster-size-arc-chart

Zapraszam do kontaktu!