Coaching w materii czy coaching w duszy?

Coaching w materii czy coaching w duszy?

Jak postrzegamy coaching, jak się do niego odnosimy? We wcześniejszym poście pisałam o poziomach ego/ poziomach świadomości i jak na tych poziomach odnosimy się do tej usługi, jak korzystamy z coachingu. Dziś inspirowana rozmową z „ uduchowionym” kolegą ( bardzo go cenie, wiele robi dla innych) chciałabym rozpisać się na temat coachingu, jako o zmianie w materii i w duszy. Kolega twierdzi, że coaching nie działa, bo jest tylko w materii.

Po pierwsze duchowość to jest nasze subiektywne odczucie bycia częścią większego systemu, do pewnego momentu rozwoju ego/ świadomości koncentrujemy uwagę na sobie, grupie, wiedzy a brakuje nam myślenia systemowego, „ ja” jako część czegoś większego, „ ja” jako odpowiedzialny, niezależny realizator misji na rzecz siebie i innych, „ ja „ jako element większego projektu, z którym muszę się porozumieć.

Świat, rzeczywistość się nie zmienia, zmienia się jedynie nasze rozumienie i widzenie tego świata. To my nadajemy znaczenia, my tworzymy teorii i idee, a te znaczenia, teorie, idee wraz z rosnącym poziomem ego/ świadomości zaczynają obejmować więcej, szerzej tego co już jest, dochodząc do punktu, w którym widzimy, że wszystko jest jednością. Rozwój w materii ( dojrzałość ego) musi iść w parze w rozwojem duchowym. Samo „ uduchowienie” bez rozwoju w materii, tzn. bez umiejętności urzeczywistnienia duchowych idei jest jedynie drogowskazem choć oczywiście pobudzającym nas do rozwoju. Aby urzeczywistnić duchowe idee potrzebujemy rozwoju ego/ świadomości, potrzebujemy dojrzałości.

Nakładając teorię Diltsa (coaching przez małe c i coachingu przez duże C) na hierarchię rozwoju ego Susan Cook Greuter powiedziałabym, że do poziomu self – determining mamy coaching przez małe c, w materii a zaczynając od poziomu self – questioning mamy coaching przez duże C , czyli w duszy! Na tym poziomie zaczynamy widzieć więcej, doceniamy inność, zaczynamy brać odpowiedzialność za swój rozwój. Każdy rozwój w materii i w duszy, każdy poziom rozwoju, każdy coaching przez małe i duże c jest potrzebny.

Pamiętajmy ( do siebie też mówię :-)) , że teorie ( patrz powyżej 🙂 ) to tylko i aż teorie. Ja chętnie eksploruje różne teorie, ale nie zatrzymuje się na żadnej. Teorie pomagają nam konstruować nasz model świata i trwać, problem pojawia się, gdy teoria i model świata zbudowany na tej teorii nie nadąża za naszym rozwojem lub nie obejmuje naszej drogi rozwoju:-)  Ja jednak zachęcam do patrzenia na siebie i świat poza wszelkimi teoriami i tak staram się patrzeć na sesjach na moich klientów 🙂

Elżbieta Rogalewicz

Jak ludzie na różnych poziomach rozwoju ego mogą odnosić się do coachingu?

Jak ludzie na różnych poziomach rozwoju ego mogą odnosić się do coachingu jako perspektywy rozwojowej  ( poziomy rozwoju ego według Susan Cook Greuter )

 

Ludzie na 3 pierwszych poziomach Self -Centric, Group – Centric, Skill –  centric mogą odbierać coaching jako skomplikowaną teorię, zbyt kompleksową do zastosowania w praktyce. 3 pierwsze poziomy ego rozwoju nieufnie podchodzą do wszelkich rozwojowych perspektyw.

  1. Poziom Self – Centric ( skoncentrowany na sobie) nastawiony jest na własne bezpieczeństwo, zaspokojenie swoich potrzeb i natychmiastowe możliwości. Charakteryzuje się słabą samo- kontrolą, postrzega źródło szczęścia jako zewnętrzne, wszelkie zasady traktuje jako ograniczenie, odbiera feedback jako atak, nie ma zaufania do innych i zakłada, że inni też mu nie ufają, nie bierze żadnej odpowiedzialności za rezultaty.  Dzieli świat na ja i cała reszta. Poziom Self – Centric może wykorzystać coaching do chwalenia się wiedzą.

 

  1. Poziom Group -Centric ( skoncentrowany na grupie) nastawiony jest na społecznie oczekiwane zachowanie i pochwałę, potwierdzenie od innych. Poczucie ” ja „ na tym poziomie pochodzi od grupy ( tradycyjne wartości). Zasady i społeczne normy są przestrzegane dla ochrony statutu członka grupy. Dzieli świat na my i oni. Poziom Group Centric może zgodzić się na coaching, żeby zadowolić przełożonego, eksperta.

 

  1. Poziom Skill – Centric ( skoncentrowany na specjalizacji, procedurach i efektywności) następuje na tym poziomie przesunięcie z połączenia z grupą ( tradycyjne wartości) do połączenia z grupą ekspercką. Wciąż poziom ten szuka potwierdzenia od grupy ( tradycyjne wartości), ale szuka też przewodnictwa i potwierdzenia od nowej eksperckiej grupy. Poziom ten koncentruje się na procedurach i wiedzy z zakresu swojej ekspertyzy. Wierzy w ważność swojego „ rzemiosła” i jego know- how staje się centralnym punktem tożsamości. Problemy i dylematy mają swoje gotowe odpowiedzi w autorytarnych źródłach ( książki, instrukcje, prawo, autorytety). Poziom skill – centric polega na ustalonych wyjaśnieniach i procedurach i broni się przed kwestionowaniem profesjonalnej wiedzy. Poziom Skill – centric może kwestionować zasadność i wiarygodność coachingu, na tym poziomie jednostka odnosi się z brakiem zaufania do wszelkich rozwojowych perspektyw i mocno broni swojego „ stylu”.

 

  1. Poziom self – determining ( skoncentrowany na rezultatach, efektywności, celach, sukcesie ) w większości społeczeństwach ludzie na poziomie skill – centric i self- determining są odpowiedzialni za bieżące sprawy w organizacjach. Poziom skill – centric skoncentrowany jest na poprawnym wykonaniu pracy a self – determing na osiąganiu celów i sukcesie, ich determinacja i energia inspiruje pozostałych. Ludzie na tym poziomie są otwarci na naukę i odkrycia, chętnie przyjmują feedback, szczególnie gdy ten może przybliżyć ich do celu. Może oponować przed feedbackiem, który kwestionuje wierzenia w ramach, których działa i funkcjonuje. Ludzie na tym poziomie głęboko wierzą w naukowe zasady , przyczynę – skutek i obiektywną rzeczywistość. Z ich punktu widzenia naturalny świat, włączając zachowanie ludzi, jest zarządzane przez przewidywalne wzory i prawa. Poziom self- determining wykorzysta coaching to poprawy własnego działania i produktywności. Zaczynając od tego poziomu feedback przyjmowany jest jako użyteczny.

 

  1. Poziom self – questioning ( skoncentrowany na relacji ja i inni, interakcji „ ja” w systemie). Poziom self- questioning to pierwszy, wczesny poziom myślenia postkonwencjonalnego co wyraża się w braku automatycznego podporządkowania się uzgodnionej rzeczywistości i wzorcom zachowania. Na tym poziomie następuje zmiana perspektywy, postrzegania obiektywnej natury rzeczywistości. Ludzie na tym poziomie to absolutni relatywiści, nie uznają żadnej absolutnej prawdy. Podkreślają redukcjonistyczne podejście nauki wydobywając na światło dzienne ukryte społeczne i kulturalne założenia. Jednostki na tym poziomie z ciekawością podejdą do coachingu. Zdolność na tym poziomie do kwestionowania założeń i systemu może wspierać cały proces coachingowy. Wiedza coachingowa na tym poziomie może stać się metodą do „ niszczenia” wierzeń innych.

 

  1. Poziom self – actualizing ( własny, indywidualny, sposób widzenia i interpretowania rzeczywistości biorąc pod uwagę inne perspektywy i współzależność licznych systemów) To pierwszy poziom, który jest w stanie rozpoznać własną drogę rozwoju przez kolejne poziomy ( rozwoju ego) i połączyć się z poprzedzającymi poziomami, rozpoznając je jako części siebie. Inni odbierani są ze współczuciem ( w sensie współodczuwania) i zrozumienie dla ich ograniczeń ( związanych z poziomem rozwoju na którym się znajdują). Ludzie na tym poziomie rozwoju potrafią skutecznie porozumieć się z jednostkami na wcześniejszych poziomach dostosowując przekaz i styl do ich poziomu. Poziom self – actualizing potrafi rozsądzić wśród rywalizujących opinii i wierzeń, opierając się na jakości i ważności argumentów i wybrać jedną dla optymalnej skuteczności. Ludzie na poziomie self- actualizing dbają o transformacje ludzi i organizacji, szukają dynamicznych modeli, które stawiają na ciągłą naukę i długoterminowe przemyślenia i plany. Osoby na tym poziomie będą zafascynowane coachingiem, własnym rozwojem. Coaching może wiele wyjaśnić i odkryć puzzle, które do tej pory nie zostały ułożone. Coaching pomaga osobom na tym poziomie odkryć drogę do pełnego potencjału, odkryć wyzwania, które na nie czekają. Feedback na tym poziomie wykorzystywany jest do badania cienia i martwych pól celem ich integracji.

7/8 Poziomy Constuct – aware i Unitive mogą odbierać coaching  jako narzędzie do zmiany, transformacji ludzi i organizacji.

 

Opis  własny przygotowany na podstawie badań i prezentacji Susan Cook Greuter, the MAP institute. Celem opisu jest uzmysłowienie, że możemy się rozwijać, że rozwój jest dostępny nam wszystkim, ale możemy tej możliwości nie zauważać.

Elżbiet Rogalewicz – Psychoterapia i Rozwój

O mnie : psychoterapeuta Gestalt, ACT, trener, coach, certyfikowany absolwent akademii rozwoju wertykalnego Susan Cook Greuter, Harvard. W latach 1994- 1999 studiowałam stosunki międzynarodowe na UŁ, absolwent dwóch studiów podyplomowych International Marketing Management, UŁ 2013r. oraz nowej rzeczywistości ekonomicznej Nawigatorzy Jutra, Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2016r. Wieloletni praktyk, menedżer w biznesie międzynarodowym, włada trzema językami, pasjonat rozwoju osobistego, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów rozwojowych.

Moją moją misją jest wspieranie każdego w poznawaniu, rozumieniu siebie i rozwoju. Poznanie siebie i rozwój zgodnie z naturalnymi potrzebami, zmieniającymi się wartościami pozwala na bardziej skuteczne, świadome i szczęśliwe życie.