Akredytacja coachów- tak czy nie?

W kwestii akredytacji czy przynależności coacha do jakieś instytucji jestem zdecydowanie przeciwna. Celem coaching jest, po pierwsze przyzwyczajanie klienta do życia, które jest ciągła zmianą, po drugie dojrzałość w obliczu tych zmian i własne przywództwo w zmianie.