O mnie i kontakt

Z wykształcenia socjolog – ekonomista wiele lat zajmowałam się sprzedażą międzynarodową ( eksport) a specyfika tej pracy pozwoliła mi na: całościowy ogląd funkcjonowania organizacji i tego co ją/ nas ogranicza ( nasza świadomość, perspektywa) oraz poszerzyć swoje własne perspektywy oglądu rzeczywistości w kontakcie z innymi kulturami. Po wielu latach pracy w biznesie zaczęłam szukać nowych, głębszych sposobów rozwoju/ samorealizacji.

Pracę coacha, trenera zaczęłam od tego, co uważam za fundament dla naszego rozwoju. Zainteresowałam się teorią integralną, rozwojem świadomości, rozwojem ego. Po długim czasie sama z samą sobą, zaczytania i w medytacji, pojechałam na Węgry spotkać z się Susan Cook – Greuter ( VeDa), która stworzyła taką integralną mapę naszego rozwoju. Obok teorii naukowych, potwierdzonych badaniami ( jak Susan) zgłębiłam również „ duchowość”. To w niej upatruje fundamentów koniecznych w naszym rozwoju. Duchowość to nasza głęboka mądrość, to zaufanie do siebie i świata, to sens, prawda, piękno, dobro!

Zdobycie profesjonalnych certyfikatów coacha i trenera to ramy dla wykonywania zawodu w zakresie wspierania innych w rozwoju. Jednak ja w pracy przede wszystkim stawiam na swój rozwój, swoją dojrzałość według mapy ego rozwoju. Dodatkowa zgłębiam wszelkie terapie jak ACT, system wewnętrznej rodziny, terapię schematów, gestalt, opartą na emocjach itp. i korzystam z nich i w kierunku zawodu psychoterapeuty również się rozwijam.

Kontakt do mnie : tel. 783 29 50 50, e-mail: elzbietarogalewicz@gmail.com.

Zapraszam wszystkich z Warszawy i okolic.

Prowadzę tylko sesje osobiste i on-line też, choć w coachingu ważny jest dla mnie bezpośredni kontakt 🙂

Standardowa ilość spotkań w procesie coachingowym to 6 – 12 sesji. Zaczynamy od pierwszej darmowej zapoznawczej. Dalej kontraktujemy 6 sesji. Jeśli będzie potrzeba i będzie nam wciąż po drodze kontraktujemy kolejne 6 sesji. Jedna sesja trwa u mnie 60 minut. Sesje odbywają się zazwyczaj co 2 lub 3 tygodnie. Więcej na stronie głównej 1 krok….

0001 cer

Moja misja w profesjonalnej i dojrzałej pracy jako wiarygodny i profesjonalny Coach:

  • Moje usługi coachingowe mają służyć klientom -moje kompetencje potwierdziłam certyfikatem ( akredytacja jako potwierdzenie mojej gotowości do pracy jako coach)
  • Stawiam na ciągły rozwój, sięgam po różne, poważne dyscypliny, żeby jak najbardziej odpowiadać na potrzeby rozwojowe klientów
  • Pracuje zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu
  • Podlegam superwizji

Moja polityka przetwarzania danych spełnia wymogi europejskiego rozporządzenia RODO.

  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień na usługę coachingu a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem.
  •  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).
  • Administratorem danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, lub inne dane udostępnione przez Państwo) jest: Elżbieta Rogalewicz, Przyrodnicza 61, 95-071 Rąbień AB.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: elzbietarogalewicz@gmail.com lub pisemnie na adres: Elżbieta Rogalewicz’ Przyrodnicza 61, 95-071 Rąbień AB